Styrelsen

Ordförande:
Vakant

Sekreterare:
Vakant

Kassör:
Vakant

Suppleanter:
Konstituerande föreningsmöte 2012-11-03