Resultat från Norrköping

Svenska Pro Street Föreningen hade ett möte i samband med dragracing marknaden i Norrköpings mässhallar den 14 februari 2015.

Mötet beslutade att göra en justering av regelverket för att möjliggöra större utbyte med våra Finska kollegor, tillägget lyder:
– Bilar som EJ använder power adders (te.x. Turbo, Kompressor eller Lustgas),  -75Kg. 
Jalle Holm representant för Pro Street i Finland var på plats och svarade på frågor kring detta, Jalle informerade även om att vi inte längre behöver ha brandsläckare i bilarna vid tävling i Finland.

Till mötet hade även en fråga om nykterhet hänskjutits från en medlem som inte själv kunde deltaga.
Detta diskuterades och mötet bestämde att lägga till fäljande i regelverket:
– Samtliga förare skall lämna utandningsprov vid tävlingsdagens start, misslyckat utandningsprov innebär diskvalificering.


//Niclas Lundin
Ordf. SPSF