Pro Street föreningens möte i Norrköping på Lördag

Hej

Hoppas att du kommer på vårt informationsmöte i Norrköping på Lördag.

Pro-Street föreningen kommer att hålla ett informationsmöte den 16/2 på Åby Motorklubbs dragracingmarknad i Norrköpings Mässhallar.
Mötet kommer att ge plats för arrangörerna att presentera sina cuper/körtillfällen och efter det så finns det tid för fria diskussioner om så önskas.
Vi börjar vårt möte kl 12.00 i stora salen, direkt efter TD.

Medlemsavgiften i SPSF är 300kr och skall in på föreningens BG 146-3298.
Skriv ditt namn på betalningen så vi vet vem som betalat och skicka ett mail till vår kassör att betalning är gjord, mikael@pro-street.se

Tänk på att betala i god tid före mötet i Norrköping då endast medlemmar som betalt har rösträtt.

Reglerna för 2013 finns på http://www.pro-street.se/regler-2013, som tidigare meddelats.

 

Väl mött nere på Åbymarknaden!!

Niclas Lundin