Om NPSF

Tanken bakom att starta upp Nordiska Pro Street Föreningen (NPSF) är att stärka en av Nordens största klasser och bygga upp varumärket för att underlätta kontakten med både sponsorer och arrangörer. Klassen kommer nu att få en enhetlig ”röst”, vilket efterfrågats från arrangörshåll.

Vi vill att föreningen skall:
-bli den naturliga kontaktpunkten mellan arrangörerna och teamen.
-sätta Pro Street på kartan som en självklar klass att bjuda in om man vill ha snabb, tuff och seriös racing med bilar som publiken kan känna igen sig i.
-se till att reglerna är lika över landet och att de efterföljs.
-verka för att utöka antalet tävlingstillfällen.
-se till att Pro Street får den uppmärksamhet som klassen förtjänar, av både media och arrangörer.

 

LS Racings Nova värmer på Kjula