Möte, Svenska Pro Street Föreningen

Svenska Pro Street Föreningen kommer att hålla ett informationsmöte i samband med dragracing marknaden i Norrköpings mässhallar den 14 februari 2015. Mötet kommer att gå av stapeln klockan 10:30.

Vi kommer att diskutera en justering av regelverket för att möjliggöra större utbyte med våra finska kollegor, mer om det i separat e-mail till berörda medlemmar. Representant för ”Pro Street” i Finland (Jalle) kommer att finnas på plats och frågor kan ställas även till honom.

Mötet är givetvis även en möjlighet att diskutera Pro Street klassens framtid och övriga önskemål i allmänhet.

//Niclas Lundin
Ordf. SPSF